Eğitim-Öğretim

Okulumda Eğitim-Öğretim;

* Alanında uzman tecrübeli öğretmenler,

* Öğrencilerin gelişim alanlarına göre uygun sınıf, şube, rehber öğretmenleri,

* İlköğretim müfredatına uygun haftalık 40 saat ders programı,

* Hergün bir dersten 16:30-17:50 arasından etüt alma imkanı,

* Her sınavdan sonra eksik tarama ve telafi etütleri,

* Öğrenciye dayalı yapılandırmacı eğitim anlayışı,

* Öğretmen-öğrenci-veli işbirliğinden hareketle düzenli ders çalışma alışkanlığı kazanan bireyler yetiştirme,

* Bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran yapılandırmacı eğitim,

* Okulumuzda eğitim gören öğrencilerin okul dışında bir desteğe ihtiyaç duymadan eğitimlerini      sürdürebilmelerini sağlamak,

* TEOG yaklaştığında ağırlık verilen yoğunlaştırılmış kamp dönemi.